Burnout, stress en levenskwaliteit 

 

Deze site kan van zeer grote waarde zijn voor wie lijdt onder stress of leeft in burnout.
Stress en burnout kunnen na verloop van tijd definitief tot het verleden behoren voor wie bereid is zich wat te bezinnen op zijn of haar fundamentele manier van leven.

Echter ook voor de gewone, zogenaamd "normaal" levende westerse mens zonder echte stress of burnout die zich aange- trokken voelt tot een natuurlijke mentaal ontspannen positieve manier van leven en fundamentele verbetering van levens- kwaliteit is deze site van grote waarde. 

Leven onder hoge spanning, stress, burnout, depressie, kapotte relatie, neiging tot zelfmoord en al onze andere ellende komen alle uiteindelijk voort uit onze manier van leven . . . . . . .

 


Realisme


Deze site spreekt de bezoeker vooral aan op zijn of haar realisme en realiteitsbesef.

Zij propageert een natuurlijke mentaal ontspannen manier van leven om daarin je vermogen te ontdekken tot een werkelijk totaal en intens genieten van je bestaan.

Zij gaat over probleemloos leren leven in een innerlijke opge- ruimdheid, en over de intense beleving van levensgeluk, en hierin de zin van je bestaan te ervaren.

Het betreft een geconcentreerde praktische informatie zonder franje, die stemt tot nadenken, bezinning, waarnemen, zelfkennis, inzicht en ervaren.
 Ga naar:   "Home"

               of naar:
           
"
Het script", en titel: "Een fundamentele keuze"

                                   of titel: "Vreugde en genieten"

                                        of: "Wils-obsessie"


  

                                    www.levenskwaliteit.nl