Depressie en zelfbeeldLevenskwaliteit

Hoewel deze site in eerste instantie niet echt over psycho- logie gaat, maar over onze kwaliteit van leven, gaat het wel over de praktische psychologie van geluk en over de psychologie van genieten.

Echter vooral gaat het hier over al datgene wat onze positieve kwaliteit van leven in de weg staat.

 

Negatief zelfbeeld

Vaak is dit een (dikwijls subtiel) negatief zelfbeeld, negatief wereldbeeld, of veelal ook subtiele depressie.

Zelfkennis en inzicht uit eigen waarneming is op deze site de benadering; geen theoretische, maar wel wat praktische psychologie dus.

Wat verdieping van zelfkennis en inzicht in onze manier van functioneren kunnen een negatief zelfbeeld oplossen en een realistisch en positief zelfbeeld creeren uit totale zelfaan- vaarding.

 

Depressie

Bij depressie is het niet slechts een kwestie van wel of niet depressief zijn; het is een sluipend en gradueel verschijnsel dat bij vrijwel iedere mens in zekere mate kan voorkomen.

Pas wanneer onze depressie opvallend, langdurig en ernstig wordt, noemen we het depressie.

Depressie kan tot een probleem worden wanneer er een depressief zelfbeeld ontstaat, dat echter gemakkelijk weer kan oplossen door wat inzicht en realisme.

 

Genieten en geluk

Deze site propageert een natuurlijke,  mentaal ontspannen manier van leven, om daarin je vermogen te ontdekken tot een werkelijk totaal en intens genieten van je bestaan.

Zij gaat over probleemloos leren leven in een innerlijke opgeruimdheid, en over de intense beleving van levens- geluk, en hierin de zin van je bestaan te ervaren.

Echter in eerste instantie gaat het hier om te komen tot een ontspannen positieve kwaliteit van leven, en vervol- gens - naar keuze - te komen tot een verdieping van je levenskwaliteit.

 

Realisme

Deze site spreekt de bezoeker vooral aan op zijn of haar realisme, realiteitsbesef en manier van leven.

Het betreft een geconcentreerde praktische informatie en  wat praktische psychologie zonder franje, die stemt tot nadenken, bezinning, waarnemen, zelfkennis, inzicht en ervaren.
 


Ga naar "Levenskwaliteit"

 en voor negatief zelfbeeld titel 2: "Mentale ontspanning"

           en vervolgens naar titel 4: "identiteitsbesef"   Voor depressie,  ga naar titel 6: "Vreugde en genieten" 

 

 

 

 

 

                               www.levenskwaliteit.nl