Yoga in haar essentie


Script

Deze site gaat in feite over yoga in haar allerzuiverste essentie, geheel ontdaan van alles wat niet echt authentiek is, en vrij van alles wat cultuur- en tijdsgebonden is.

Zij is gebaseerd op een script van  O.Hilrich.

Dit script komt geheel voort uit de de vrije en onafhankelijke ervaring en waarneming van de schrijver.
De site bevat dus geen op enig geloof of theorie gebaseerde visies of uitspraken.Groeiproces

Het uitgangspunt in het script is ook niet het hogere doel van "verlichting" te bereiken (dat door die doelstelling nooit bereikt kan worden), maar je leven te zien als een groeiproces in je kwaliteit van "zijn".

Hoewel in haar benadering tijdloos, is de hier beschreven yoga ook afgestemd op onze moderne westerse manier van leven.

En hoewel dit script uitgebreid ingaat op vele aspecten van ons leven, bevat zij de meest directe en allereenvoudigste weg naar onze allerhoogste kwaliteit van "zijn".Essentie

Dit script raakt aan de diepste essentie van Yoga, Buddhisme, Zen, Toa, Soefisme, Tantra en vele andere autentieke (cultureel gebonden) disciplines.

 

     Klik hier voor het script  "Levenskwaliteit"

 

 

 

 


                          www.levenskwaliteit.nl