Spiritualiteit mystiek en esoterie


Spiritualiteit

Naast  geinteresseerden in meditatie, zen, tao en tantra etc. is deze site door haar realistische en empirische bena- dering ook verhelderend voor mensen die ge´nteresseerd zijn in zowel mystiek alsook esoterie in haar allerzuiverste essentie.

Echter ook voor diegenen wier spiritualiteit slechts gebaseerd is op een geloof in aantrekkelijke theorien of filosofien van anderen.

 

Onafhankelijke eigen ervaring

We zouden ons kunnen afvragen of esoterie zonder een realistische empirische basis wel werkelijke spiritualiteit is.

En ook kan esoterie zonder enige reele eigen ervaring onze beleving van werkelijke spiritualiteit enorm in de weg staan.

Alleen onafhankelijke eigen ervaring kan ons direct brengen tot de essentie van mystiek en esoterie; echter daarmee ook tot enige voorzichtigheid met alle theoretische benaderingen.

Op deze site gaat het om esoterie ontdaan van al wat niet essentieel is, en om de mystiek van de werkelijkheid van ons bestaan . . . . . . .

 

Manier van leven

Werkelijke spiritualiteit heeft in eerste instantie te maken met onze manier van leven, en niet zo veel met wat we geloven.

De essentie van spiritualiteit ligt in de kwaliteit van onze beleving van de werkelijkheid van ons bestaan.

Daarom gaat het script waar deze site op gebaseerd is in eerste instantie over onze manier van leven.


 

Ga naar het script:
           
"
Levenskwaliteit, het belangrijkste in je leven "

  

                               www.levenskwaliteit.nl