V a c a t u r e s

Gezocht wordt naar vrijwilligers die dit script, of een hoofdstuk ervan zouden willen vertalen naar het Engels, of ook enige andere taal.

Perfecte taalbeheersing is niet echt nodig, daar correcties altijd nog mogelijk zijn.